ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

Τμήμα Ηλεκτρονικής
Περιγραφή Μαθήματος Χειμερινό Εξάμηνο 2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1

Μορφή μαθήματος: Θεωρία με διαλέξεις 4 ωρών/εβδομάδα

(Τετάρτη 10-12 Αίθουσα ZB001, Παρασκευή 10-12 ZB001)

Περιγραφή και Σκοπός του Μαθήματος
Με το μάθημα αυτό θα είστε σε θέση να:

-Αναλύσετε και να σχεδιάσετε αναλογικά κυκλώματα τα οποία χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές διατάξεις όπως διόδους και τρανζίστορς
-Να χρησιμοποιείτε τους ενισχυτές σαν στοιχεία ενός κυκλώματος
-Να χρησιμοποιείτε μοντέλα των ηλεκτρονικών διατάξεων των διόδων, των τρανζίστορς και των ενισχυτών για τον σχεδιασμό και την μελέτη αναλογικών κυκλωμάτων.

-Να χρησιμοποιείτε μοντέλα κυκλωμάτων για την εξομοίωση και μελέτη τους με την χρήση υπολογιστή και του  SPICE
-Σχεδιάζετε και να ελέγχετε κυκλώματα στο εργαστήριο

Βιβλίο: A. Sedra, και K. C. Smith, Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Α τόμος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (1994)

 

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά
    1.1 Σήματα

    1.2 Το Φάσμα Συχνοτήτων των Σημάτων

    1.3 Αναλογικά καιΨηφιακά Σήματα

    1.4 Ενισχυτές
    1.5 Κυκλωματικά Μοντέλα για ενισχυτές

Κεφάλαιο 3 Δίοδοι
    3.1 Η ιδανική δίοδος
    3.2 Χαρακτηριστικές της διόδου
    3.3 Ανάλυση κυκλωμάτων διόδων
    3.4 Το μοντέλο μικρού σήματος και οι εφαρμογές του
    3.5 Λειτουργία στην περιοχή κατάρρευσης- δίοδοι Zener 
    3.6 Κυκλώματα ανόρδωσης και τροφοδοτικά
    3.7 Κυκλώματα περιορισμού και ψαλιδισμού
Παραδείγματα εξομοίωσης (
simulation) των διόδων με μοντέλα SPICE

Κεφάλαιο 4 Διπολικά τρανζίστορ επαφής (Bipolar junction transistors )
    4.1 Φυσική δομή και περιοχές λειτουργίας
    4.2 Λειτουργία του npn τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή
    4.3 To pnp τρανζίστορ
    4.4 Κυκλωματικοί συμβολισμοί και συμβάσεις
    4.5 Γραφική Αναπαράσταση των χαρακτηριστικών του τρανζίστορ  
    4.6 Ανάλυση κυκλωμάτων με Τρανζίστορ σε DC λειτουργία
    4.7 Το τρανζίστορ σαν Ενισχυτής
    4.8 Ισοδύναμα Κυκλωματικά Μοντέλα Ασθενούς Σήματος
    4.9 Γραφική Ανάλυση
    4.10 Πόλωση του Διπολικού Τρανζίστορ για Σχεδίαση Κυκλωμάτων με Διακριτά              Στοιχεία
    4.11 Βασικές Συνδεσμολογίες Ενισχυτών ενός Σταδίου με Διπολικά Τρανζίστορ
 

  • Παραδείγματα σχεδίασης και ανάλυσης ενισχυτών με πολλαπλές βαθμίδες βασισμένων σε BJT Τρανζίστορ   
  • Παραδείγματα εξομοίωσης (simulation) των BJT Τρανζίστορ με μοντέλα SPICE

 

Κεφάλαιο 5 Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου FET (Field-effect transistors )
   

    5.1 Δομή και Φυσική Λειτουργία των MOSFETs Πύκνωσης

    5.2 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης των MOSFETs Πύκνωσης

    5.5 Ανάλυση Κυκλωμάτων FET σε DC Λειτουργία
    5.6 Το FET σαν Ενισχυτής
    5.7 Πόλωση των FET σε κυκλώματα ενισχυτών
    5.8 Βασικές Συνδεσμολογίες Ενισχυτών ενός σταδίου με FET

  • Παραδείγματα εξομοίωσης (simulation) των FET με μοντέλα SPICE

Τελική Εξέταση
 

 

Βοηθητικό υλικό για την υποστήριξη του μαθήματος:
Η
URL διεύθυνση της ιστοσελίδας του μαθήματος η οποία περιέχει σημειώσεις, ελέυθερες εκδόσεις εξομοίωσης κυκλωμάτων SPICE των εταιρειών ORCAD και MULTISIM, ασκήσεις για την εμπέδωση της θεωρίας. κ.τ.λ.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com