BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Ιούλιος  2016 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο:ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Επάγγελμα:Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιά  

Ημερομηνία Γέννησης:28 - 11 - 1961 

Διεύθυνση οικίας:Καζαντζάκη 4, Παιανία,  Aθήνα, Τ.Κ.:19002     

Tηλ.:210-7238428  

Διεύθυνση e-mail:ppapag@teipir.gr  

 

EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

-ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1995)  

Διδάκτορας του τμήματος Φυσικής (βαθμός Άριστα 10) 

-ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1984) 

Πτυχίο Φυσικής   (βαθμός 8,01) 

 

Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στις Διαβιβάσεις σαν χειριστής «ΕΡΜΗΣ» την περίοδο 17 Μαρτίου 1992 έως 17 Οκτωβρίου 1993. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 • Νοέμβριος 1985 - Νοέμβριος 1991 

Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) στον Τομέα Εφαρμογών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 • 1988 – 2014 Καθηγητής της ΣΤΗΑΔ (Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων) στο μάθημα Ψηφιακές Ηλεκτρονικές διατάξεις έως το 2000 και από το 1993 έως σήμερα στα εργαστήρια Ηλεκτρονικής- Ηλεκτρικών μετρήσεων.  

 • Διορίσθηκα στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά αναδρομικά από 18 Μαρτίου του 1998 σε βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο «Γενικά Ηλεκτρονικά». Εκλέχθηκα σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή το 2003 και σε βαθμίδα Καθηγητή το 2007. Τα μαθήματα διδασκαλίας στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά είναι έως και σήμερα (17/7/2014) Ηλεκτρονικά Ι, Εργαστήριο Ηλεκτρονικά Ι, Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και PCB, Ηλεκτρονική Φυσική και Οπτοηλεκτρονική, Ενσωματωμένα Συστήματα και Μικροελεγκτές (μάθημα και εργαστήριο).

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 • Μάιος 1986 – Οκτώβριος 1996 

Επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα Εφαρμογών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.   

 • 1994 -  2006 

Ερευνητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

Συμμετοχή σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που οδήγησε σε αρκετές δημοσιεύσεις σε συνέδρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχουν καταγραφεί περίπου 1570 αναφορές στις επιστημονικές μου εργασίες (χωρίς αυτοαναφορές) από την ερευνητική κοινότητα ενώ ο δείκτης h είναι (πηγή: www.scopus.com 3/2017). Η ερευνητική μου δραστηριότητα αφορά επιστημονικά πεδία όπως: 

 

 • Ανάπτυξη συστημάτων ακουστικών Radar (Sodars). 

 • Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με έξυπνες κάρτες 

 • Σχεδίαση και υλοποίηση των ηλεκτρονικών και μικροϋπολογιστικών τμημάτων διάταξης μέτρησης αερίων με Laser βασισμένης στο φαινόμενο Raman στα πλαίσια σχετικού Ευρωπαϊκού προγράμματος. 

 • Σχεδίαση και υλοποίηση των ηλεκτρονικών και του λογισμικού συστήματος μικροενδοσκοπίου  βασισμένου σε Laser και μικροκαθρέπτες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος MEDEA. 

 • Σχεδίαση συστήματος καταγραφής και αναπαραγωγής τρισδιάστατων εικόνων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος TDIS. 

 • Εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό συστημάτων συλλογής δεδομένων και μετρήσεων βασισμένων σε μικρουπολογιστικά συστήματα. 

 • Εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων. 

 

Την Περίοδο  (1/7/2012-30/6/2015) ήμουν Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της Δράσης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και με συνολικό προϋπολογισμό 100000 Ευρώ. 

 

Reviewer   

 • IEEE Transactions in Instrumentation and Measurement from 2006-2012. He has reviewed approximately 50 articles.  

 • SPIE Optical Engineering 

 • International Journal of Circuit Theory and Application 

 • International Journal of Hydrogen Energy 

 • Energies Journal 

 • Journal of Cleaner Production 

 • TMREES series conferences 2014,2015,2016,2017 

 • Management of Environmental Quality Journal 

 • Mobile Networks and Applications Journal 

 • International Journal of Power Electronics and Drive Systems 

 • Energy Systems Journal 

 • Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering 

 • Walailak Journal of Science and Technology 

 • Recognition as reviewer of IEEE Transactions in Instrumentation and Measurement “Outstanding Reviewers of 2009” 

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) 

 

1. Papageorgas P.G., Helmis C.G., Soilemes A.T., Asimakopoulos D.N.,  Metaxaki-Kossionides Ch"Real-time Color Display Techniques for high Resolution Acoustic Sounder Echoes".Applied Physics B. 57,37-39, 1993. 

 

2. Soilemes A.T., Helmis C.G., Papageorgas P.G. and Asimakopoulos D.N. "A tethered Balloon profiler system”. Measurement Science and Technology 4, 1163-1168, 1993. 

 

3. Helmis C.G., Papageorgas P.G., Asimakopoulos D.N., Tombrou M., and Petrakis M."Evaluation of minisodar performance operating in high wind conditions over complex terrain". International Journal of Remote Sensing, Vol. 18, No. 11, pp.2289-2302, 1997. 

 

4. Papadopoulos K.H., Soilemes A.T.,Helmis C.G., D.NAsimakopoulos and Papageorgas P.G. "Α hot-wire basedresearch atmospheric turbulence probedesign analysis and performance". Measurement. Journal of the International Measurement Cofederation IMEKO, 25, pp.53-69, 1999. 

 

5. Kalogiros J.A., Helmis C.G., Asimakopoulos D.N., Papageorgas P.G., Soilemes A.T. “A layer detection and classification algorithm for Sodar Facsimile Records". Int. J. Remote Sensing, Vol. 15,2939-2954, 1995. 

 

6. Helmis C.G., Papadopoulos K.H., Asimakopoulos D.N., Papageorgas P.G., Soilemes A.T. " An experimental study of the near-wake structure of a wind turbine operating over complex terrain". Solar Energy, Vol. 54, No. 6, pp. 413-428, 1995. 

 

7. Papadopoulos K.H., Helmis C.G., Soilemes A.T., Papageorgas P.G.,  Asimakopoulos D.N. " Study of the turbulent characteristics of the near-wake field of a medium-sized wind turbine operating in high wind conditions". Solar Energy, Vol. 55, No. 1, pp. 61-72, 1995. 

 

8. Helmis C.G., Asimakopoulos D.N., Papadopoulos K.H., Kalogiros J.A., Kassomenos P., Papageorgas P.G., and Blikas S. "Air mass exchange between the Athens Basin and the Messogia Plain".  Atmospheric Environment, Vol. 31, No. 22, pp.3833-3849, 1997. 

 

9. Papadopoulos K.H., Helmis C.G., Soilemes A.T., Kalogiros J.A., Papageorgas P.G. and D.N. Asimakopoulos " The structure of katabatic flows down a simple slope ". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Vol. 123, No. 542, pp.1581, 1997. 

 

10. Kalogiros J.A., Helmis C.G., Asimakopoulos D.N., Papageorgas P.G. "Estimation of ABL Parameters Using the Vertical Velocity Measurements of An Acoustic Sounder". Boundary-Layer Meteorology, Vol. 91, No. 3, pp.413-449, 1999. 

11. Papageorgas P.G., Winter H., Αlbrecht H., Maroulis D., Theofanous N. "A Multi-channel Photon-Counting System for Gas Analysis with  Raman-Scattering Technique". IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 48, No.6, pp. 1166-1177,1999. 

 

12.  Panagiotis G. PapageorgasDimitris MaroulisHarald Winter, Stavros A. KarkanisHansjörg Albrecht, and Nikiforos G. Theofanous «Multichannel Raman Gas Analyzer: The Data Acquisition and Control System. Measurement Improvement With Blue Laser Light» IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 53, No. 1, Feb. 2004 

 

13.  D. ΚIakovidis, D. ΕMaroulis, S. Karkanis, P. Papageorgas and M. Tzivras "Texture multichannel measurements for cancer precursors’ identification using support vector machines" Measurement, Elsevier Science, vol. 36, pp. 297-313, 2004. 

 

14. H. Albrecht, P. Papageorgas, D. Maroulis, N. Theofanous, S. Karkanis, B. Wagner, M. Schurr, C. Depeursinge, A. Menciassi, "Structure and characterization of an enhanced laser-scanning endoscope based on microelectromechanical mirrors", Journal of Electronic Imaging 15 (2), art. no. 023003, 2006 (SPIE). 

 

15.  P.G. Papageorgas, D. Maroulis, G. Anagnostopoulos, H. Αlbrecht, B. Wagner, D. Iakovidis, N.G. Theofanous "A High-performance Imaging and Control system for a Micromirror-based Laser-scanning Endoscope Device" IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 55 (5), pp. 1725-1733, 2006. 

 

16. Spyros S. Athineos, Nicholas P. SgourosPanagiotis G. PapageorgasDimitris E. MaroulisManolis S. SangriotisNikiforos G. Theofanous «Photorealistic Integral Photography using a Ray Traced Model of the Capturing Optics». IS&T/SPIE Journal of Electronic Imaging, vol. 15(04), no. 043007, 2006.

 

17. N. P. Sgouros, S. S. Athineos, M. S. Sangriotis, P. G. Papageorgas and N. G. Theofanous “Accurate lattice extraction in integral images”. OSA Optics Express, vol.  14(22), pp. 10403-10409, 2006. 

 

18. “Hardware Implementation of a Disparity Estimation scheme for Real-Time Compression in 3D Imaging Applications” D. Chaikalis, N. Sgouros, D. Maroulis, P. Papageorgas. Elsevier J. Visual Image Communication & Representation, vol. 19(1), pp. 1-11, 2008. 

 

19. “Manual and Automated Operation Control on User Demand of a Milling Machine” Michail PapoutsidakisDimitrios Piromalis, Panagiotis Papageorgas International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology, 2016 Vol. 1, Issue 6, ISSN No. 2455-2143, Pages 145-151 

 

20. “LEDWIRE: A Versatile Networking Platform for Smart LED Lighting Applications using LIN-Bus and WSNs” Dimitrios D. Piromalis,  Konstantinos G. ArvanitisPanagiotis G. PapageorgasDimitrios I. TselesConstantinos S. Psomopoulos , Sensors & Transducers IFSA Publishing, 2015  

 

 

 

 

Ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια  (με κριτές) 

 

       1. P. Papageorgas , D. Piromalis, T. Valavanis, S. Kambasis, T. Iliopoulou, G. Vokas 

«A low-cost and fast PV I-V curve tracer based on an open source platform with M2M communication capabilities for preventive monitoring» International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability, TMREES15, 17-20 April 2015, Beirut-Lebanon.

 

2. P. Papageorgas , D. Piromalis, T. Iliopoulou, K. Agavanakis, M. Barbarosou, K. Prekas, K. Antonakoglou «Wireless Sensor Networking architecture of Polytropon: An open source scalable platform for the smart grid» The International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability, TMREES14, 9-14 Απριλίου 2014Βυρητός-Λίβανος.

 

3. Anestis G. Anastasiadis, George VokasPanagiotis PapageorgasStamatis Kasmas «Effects of carbon taxation, DG and electricity storage technologies on a microgrid» The International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability, TMREES14, 9-14 Απριλίου 2014 Βυρητός-Λίβανος 

 

4. P.Papageorgas , DPiromalisKAntonakoglouGVokasDTseles and  KGArvanitis  «Smart Solar PanelsIn-situ monitoring of photovoltaic panels based on wired and wireless sensor networks» TerraGreen 13 International Conference 2013 - Advancements in Renewable Energy and Clean Environment, 14-17 Φεβρουαρίου 2013, Βυρητός-Λίβανος 

 

5. A. Kokkinopoulos, G. Vokas G., P. Papageorgas, “Energy harvesting implementing embedded piezoelectric generators – The potential for the Attiki Odos traffic grid”, TerraGreen 13 International Conference 2013 Advancements in Renewable Energy and Clean Environment, 14-17 Φεβρουαρίου 2013, Βυρητός-Λίβανος 

 

6. Papataxiarhis, V., Riga, V., Nomikos, V., Sekkas, O., Kolomvatsos, K., Tsetsos, V., Papageorgas, P., Vourakis, S., Xouris, V., Hadjiefthymiades, S., Kouroupetroglou, G.,  "MNISIKLIS: Indoor Location Based Services for All",  in Proceedings of the   5th International Symposium on LBS and TeleCartography,   Salzburg, Austria, November 26th-28th, 2008. 

 

7. Nicholas P. Sgouros, Spyros S. AthineosPanorea E. Mardaki, Anna P. SarantidouManolis S. SangriotisPanagiotis G. PapageorgasNikiforos G. Theofanous “Use of an Adaptive 3D-DCT Scheme for Coding Multiview Stereo Images” 2005 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology. 

 

      8. S.S. Athineos, N.P. Sgouros, P.G. Papageorgas, D.E. Maroulis, M.S. Sangriotis, N.G. Theofanous, “ Physical modelling of a microlens array setup for use in computer generated IP”, 17th Annual Symposium on Electronic Imaging, Proc.of SPIE-IS&T, pp. 472-479, S.Jose, CA, Jan. 2005. 

 

     9. D. Chaikalis, D. Maroulis, N. Sgouros, P. Papageorgas, N. Theofanous, “An Area-Efficient FPGA Implementation of a Disparity Estimation Scheme for Real-Time Compression of IP Images”, in Proc. ICSES’04, p.p.309-312, International Conference on Signals and Electronic Systems, Poznan, Poland, Sept. 2004. 

 

    10. N.SgourosA.AndreouM.SangriotisP.PapageorgasD.MaroulisN.Theofanous,  “Compression of IP images for autostereoscopic 3D imaging applications”, IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis(ISPA), pp.223-227,Rome, Italy, September 2003. 

 

    11. George M., Albrecht H., Schurr M., Papageorgas P.G., Hofmann U., Maroulis D., Depeursinge C.D., Iakovidis D., Theofanous N. and Menciassi A., “Laser-scanning Endoscope based on Polysilicon Micromachined Mirrors with Enhanced Attributes”, in Proc. SPIE, European Conference on Biomedical Optics (ECBO), Novel Optical Instrumentation for Biomedical Applications, vol.5143, pp.145-156, Munich, Germany, Jun. 2003. 

 

   12. Papageorgas P.G, Maroulis D., Αlbrecht H., Wagner B., Anagnostopoulos G., Schurr M., Theofanous N.G., Dario P., Depeursinge C. "The Data-acquisition, Processing and Control System of a Micromirror-based Laser-scanning Endoscope". IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS’2002,  15-18 September 2002, pp. 1203-1206, Dubrovnik, Croatia. 

 

   13. Anagnostopoulos G.P., Wagner B., Papageorgas P.G., Hoffman U.Maroulis D.,Theofanous N.G."The Electronics of a Control System for Micromirrors in a Laser-scanning Device". IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS’2002,  15-18 September 2002, pp. 1207-1210, Dubrovnik, Croatia. 

 

  14.  Theofanous N.G., Markus G., Depeursinge C., Maroulis D., Papageorgas P.G., Αlbrecht H.Hofmann U., Menciassi A. “A laser-scanning endoscope with enhanced attributes”. Third GR-I International Conference. New Laser Technologies and Applications. Patras, 5-8 September 2002. 

 

  15Papageorgas P., Maroulis D., Karkanis S., Theofanous N., Winter H., Albrecht H.: “A Specific Multi-channel Photon-Counting Unit for Air-Pollution Measurement” 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS’99,  5-8 September 1999, pp. 1183-1188, Pafos, Cyprus. 

 

  16Helmis C.G., Kalogiros J.A., Asimakopoulos D.N., Papageorgas P.G.,  Soilemes A.T. and Petrakis M.: "Statistical Analysis of Sodar facsimile record over an urban area using an automated pattern recognition technique" 7th International Symposium On Acoustic Remote Sensing And Associated Techniques Of The Atmosphere And Oceans ,October 1994, Boulder Colorado 7.1-7.6. 

 

  17.  Kalogiros J.A., Helmis C.G., Papageorgas P.G., and Asimakopoulos D.N. " A study of the ABL thermal structure over Messogia Plain using one year Sodar facsimile record" Third International Conference in Air Pollution, Porto Carras, Greece, 26-28 September,1995. 

 

  18Helmis C.G., Papageorgas P.G, Soilemes A.T., Asimakopoulos D.N.:1991 "Digital Interpretation of Sodar Observations" Proceedings in Monitoring and Modelling in the Mesoscale.P.89-93. ISBN 3-89 336-092-1. 

 

  19Soilemes A.T., Papageorgas P.G., Helmis C.G., Asimakopoulos D.N.:1991 "The University of Athens profiler System" Proceedings in Monitoring and Modelling in the Mesoscale.P.79-88.ISBN 3-89 336-092-1. 

 

  20. Papadopoulos K.H., Soilemes A.T., Papageorgas P.G., Helmis C.G., Asimakopoulos D.N., Kambezidis H.D.:1993 "Surface wind flow characteristics over complex terrain in relation to wind energy applications". Proceedings ISES Solar World Congress, Budapest, Vol. 8, 195-200, Eds. L.ImreA.Bitai(1993). 

 

 21Helmis C.G., Asimakopoulos D.N., Papadopoulos K.H.,   Papageorgas P.G., Soilemes A.T, Kambezidis H.D."An Experimental Study of wind turbine wakes over complex terrain". Proceedings ISES Solar World Congress, Budapest, Vol. 8, 287-292, Eds. L.ImreA.Bitai (1993). 

 

 22Helmis C.G., Papadopoulos K.H., Soilemes A.T., Papageorgas P.G., Asimakopoulos D.N.: “On the turbulent Structure of Wind turbine wakes over rough terrain". Wind Energy Conversion 1993, Proc. 15th British Wind Energy Association Conference, York, October 6-8, 99-104, Ed. K.F.Pitcher, Mechanical Engineering Publications Ltd, London (1993). 

 

 23.  Helmis C.G., Papadopoulos K.H., Asimakopoulos D.N., Papageorgas P.G. and A.T. Soilemes " A model simulation of the near wake field of a wind turbine operating over complex terrain" 16th British Wind Energy Association Conference, Stirling 15-17 June,1994. 

 

24Kalogiros J.A., Asimakopoulos D.N., Helmis C.G., Papageorgas P.G. and Soilemes A.T.:"Estimation of the first inversion height and the surface momentum and heat fluxes using the σw2 profile method on Sodar data" 7th International Symposium On Acoustic Remote Sensing And Associated Techniques Of The Atmosphere And Oceans ,October 1994, Boulder Colorado 2.13-2.18. 

 

 25Helmis C.G., Papageorgas P.G., Asimakopoulos D.N., Tombrou M., and Petrakis M. " The use of minisodar for wind energy applications over complex terrain" 17th British Wind Energy Association Conference, Warwick 19-21 July,1995. 

 

26Helmis C.G., Asimakopoulos D.N., Papadopoulos K.H., Kalogiros J.A., Kassomenos P., Papageorgas P.G., and Blikas S. " Air mass exchange between the Athens Basin and the Messogia Plain" Third International Conference in Air Pollution, Porto Carras, Greece, 26-28 September,1995. 

 

27Helmis C.G., Asimakopoulos D.N., Flocas H.A., Papadopoulos A.A., Papageorgas P.G. and Kalogiros J.A.:"Observation of wave-disturbances in the lee side of a steep mountain using Acoustic Sounders" 8th International Symposium On Acoustic Remote Sensing And Associated Techniques Of The Atmosphere And Oceans ,27-31 Μay 1996, Moscow, Russia 7.19-7.24. 

 

28. Winter H., Rygiel R., Papageorgas P., Marmaras M., Agapiou G., Theofanous N., Albrecht H., Muller G." Multichannel Gas Analysis system for quantitative monitoring of environmental air pollution" European Group of Atomic Spectroscopy, 29th EGAS Conference, Berlin, Germany, 15-18 July 1997. 

 

29Tombrou M., Helmis C., Papageorgas P., Asimakopoulos D.N., Founda D. and Lalas D. (1996) ' Atmospheric Stability Dependence on the wind flow over complex terrain'., Proceedings in EWEC 1996, Gotenburg, Sweden, 20-24 May 1996.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com